Gegevensbescherming

Mededeling inzake gegevensbescherming volgens EU-DSGVO

Verantwoordelijke persoon: Klaus Rauch
functionaris voor gegevensbescherming: Klaus Rauch

Werkingssfeer
Deze gegevensbeschermingsverklaring is bedoeld om de gebruikers van deze website in overeenstemming met de federale wet op de gegevensbescherming en de telemediawet te informeren over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens door de website-exploitant heatStixx, Riedweg 5, D-88326 Aulendorf. De website exploitant heatStixx neemt uw gegevensbescherming zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Gelieve er rekening mee te houden dat de gegevensoverdracht op het internet altijd onderhevig kan zijn aan veiligheidsleemten. Volledige bescherming tegen toegang door derden is niet mogelijk.
Toegangsgegevens
De beheerder van de website heatStixx verzamelt gegevens over de bezoeken aan de site en slaat deze op als "server log files". De volgende gegevens worden op deze manier geregistreerd:
  • Bezochte website
  • Tijd op het tijdstip van toegang
  • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
  • Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
  • Gebruikte browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Gebruikt IP-adres
De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor statistische evaluaties en om de website te verbeteren. De beheerder van de website heatStixx behoudt zich echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.
Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw terminalapparaat zijn opgeslagen. Uw browser heeft toegang tot deze bestanden. Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van deze website. De huidige browsers bieden de mogelijkheid om cookies niet toe te staan. Opmerking: Het is niet gegarandeerd dat u zonder beperkingen toegang krijgt tot alle functies van deze website als u de overeenkomstige instellingen uitvoert.
Behandeling van persoonsgegevens
De websitebeheerder heatStixx verzamelt, gebruikt en geeft uw persoonlijke gegevens alleen door als dit wettelijk is toegestaan of als u toestemming geeft voor het verzamelen van de gegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie die kan worden gebruikt om uw persoon te bepalen en die naar u kan worden herleid - bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
Behandeling van contactgegevens
Als u via de aangeboden contactmogelijkheden contact opneemt met de exploitant van de website heatStixx, worden uw gegevens opgeslagen zodat deze kunnen worden gebruikt voor de verwerking en beantwoording van uw vraag. Deze gegevens zullen zonder uw toestemming niet aan derden worden doorgegeven.
Omgaanmet opmerkingen en bijdragen
Als u een bericht of commentaar op deze website achterlaat, wordt uw IP-adres opgeslagen. Dit is voor de veiligheid van de beheerder van de website heatStixx: Als uw tekst in strijd is met de wet, wil hij uw identiteit kunnen achterhalen.
Abonnementen
U hebt de mogelijkheid om u op de hele website te abonneren, alsook op de follow-up van commentaren op uw bericht. U zult een e-mail ontvangen om uw e-mailadres te bevestigen. Afgezien daarvan zullen geen verdere gegevens worden verzameld. De opgeslagen gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. U kunt zich op elk moment uitschrijven.
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de dienst "Google Analytics", die wordt aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) om het gebruik van de website door gebruikers te analyseren. De dienst maakt gebruik van "cookies" - tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. De door de cookies verzamelde informatie wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Op deze website wordt gebruik gemaakt van IP-anonimisering. Het IP-adres van de gebruiker wordt ingekort binnen de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte. Deze verkorting elimineert de persoonlijke referentie van uw IP-adres. In het kader van de gegevensuitwisselingsovereenkomst die de website-exploitanten met Google Inc. hebben gesloten, gebruikt Google Inc. de verzamelde informatie om het gebruik van de website en de website-activiteit te evalueren en om diensten met betrekking tot het internetgebruik te verlenen. U hebt de mogelijkheid om te voorkomen dat de cookie op uw apparaat wordt opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Het is niet gegarandeerd dat u zonder beperkingen toegang zult hebben tot alle functies van deze website indien uw browser geen cookies toestaat. Bovendien kunt u een browser plug-in gebruiken om te voorkomen dat de door cookies verzamelde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt verzonden naar en gebruikt door Google Inc. De volgende link brengt u naar de corresponderende plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. U kunt ook voorkomen dat Google Analytics gegevens over u verzamelt binnen deze website door op deze link te klikken (BELANGRIJK! Voeg afmeldlink toe). Door op de bovenstaande link te klikken, zult u een "opt-out cookie" downloaden. Daarom moet uw browser het opslaan van cookies toestaan. Als u uw cookies regelmatig verwijdert, zult u bij elk bezoek aan deze website opnieuw op de link moeten klikken. Hier vindt u meer informatie over het gebruik van gegevens door Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Gebruik van plugins voor sociale media
Deze website maakt gebruik van Facebook social plugins, die worden beheerd door Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, VS). De integraties zijn te herkennen aan het Facebook-logo of de termen "Vind ik leuk", "Vind ik leuk", "Delen" in de kleuren van Facebook (blauw en wit). Informatie over alle Facebook plugins is te vinden op de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ De plugin brengt een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-servers. De exploitant van de website heatStixx heeft geen enkele invloed op de aard en omvang van de gegevens die de plugin aan de servers van Facebook Inc. doorgeeft. Informatie hierover is hier te vinden: https://www.facebook.com/help/186325668085084 De plugin informeert Facebook Inc. dat u deze website hebt bezocht. De mogelijkheid bestaat dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Als u tijdens uw bezoek aan deze website bent ingelogd op uw Facebook-account, wordt de hierboven vermelde informatie daaraan gekoppeld. Als u de functies van de plugin gebruikt - bijvoorbeeld door een bericht te delen of te "liken" - wordt de betreffende informatie ook aan Facebook Inc. doorgegeven. Als u wilt voorkomen dat Facebook. Inc. deze gegevens aan uw Facebook-account koppelt, dient u zich bij Facebook uit te loggen voordat u deze website bezoekt. Bovendien maakt deze website gebruik van de "+1"-knop van Google Plus. Deze wordt beheerd door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Als u een pagina bezoekt die de "+1"-knop bevat, wordt er een directe verbinding tussen uw browser en de servers van Google tot stand gebracht. De websitebeheerder heatStixx heeft daarom geen enkele invloed op de aard en omvang van de gegevens die de plugin naar de servers van Google Inc. doorstuurt. Als u op de "+1"-knop klikt terwijl u bent aangemeld bij Google+, deelt u de inhoud van de pagina op uw openbare profiel. Volgens Google Inc. worden persoonsgegevens alleen verzameld wanneer u op de knop klikt. Zelfs voor ingelogde Google-gebruikers wordt onder meer het IP-adres opgeslagen. Als u wilt voorkomen dat Google Inc. deze gegevens opslaat en aan uw account koppelt, dient u uit te loggen voordat u deze website bezoekt. Informatie over de "+1"-knop is hier te vinden: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy. Bovendien maakt deze website gebruik van Twitter chat areas. Deze worden beheerd door Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA). Wanneer u een pagina bezoekt die een dergelijke button bevat, wordt een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de servers van Twitter. De beheerder van de website heatStixx heeft daarom geen enkele invloed op de aard en omvang van de gegevens die de plugin aan de servers van Twitter Inc. doorgeeft. Volgens Twitter Inc. wordt alleen uw IP-adres verzameld en opgeslagen. Informatie over de behandeling van persoonsgegevens door Twitter Inc. is hier te vinden: https://twitter.com/privacy?lang=de
Abonnement op de nieuwsbrief
De websitebeheerder heatStixx zal u binnenkort een nieuwsbrief aanbieden waarin hij u informeert over actuele gebeurtenissen en aanbiedingen. Als u zich op de nieuwsbrief wilt abonneren, moet u een geldig e-mailadres opgeven.
Rechten van de gebruiker: informatie, machtiging en schrapping
Als gebruiker kunt u kosteloos informatie opvragen over de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen. Mits uw verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren (bv. gegevensbewaring), hebt u het recht onjuiste gegevens te laten corrigeren en uw persoonsgegevens te laten blokkeren of wissen.