Partner

Bahnhofstraße 31
D - 07607 Eisenberg/Thüringen
Tel. +49 36691 53118

mailbox@axiotherm.de
www.axiotherm.de

Ontwikkeling en productie

Axiotherm GmbH houdt zich bezig met het gebruik van faseveranderingsmaterialen op alle technische gebieden. De opslag van "koude" of "warmte" in opslagtanks met vloeistofgeleiders is slechts één toepassingsgebied.

Technisch thermisch beheer is een andere algemene term waarbij PCM dient om de stabiliteit en levensduur van thermisch belaste systemen te verhogen.

Am Lange Graben 37
D - 52353 Düren
Tel. +49 2421 591960

info@prokuehlsole.de
www.prokuehlsole.de

Productie en distributie van koeltoepassingen

pro KÜHLSOLE GmbH houdt zich bezig met de productie, distributie en voortdurende ontwikkeling van warmteoverdrachtsvloeistoffen en PCM.

In samenwerking met onze partners stellen wij ons dagelijks tot taak voor u innovatieve, moderne producten te vervaardigen die voldoen aan de eisen van deze tijd.