Wij zijn erbij en zullen exposeren op Chillventa!

Lees alles over Innovatieve oplossingen voor het verhogen van de opslagcapaciteit bij elke temperatuur in koel- en airconditioningstoepassingen en PCM-opslag.
Nieuws

Warmtepomp
in een oud vrijstaand huis -
Het rapport over de energietransitie

Nieuws

TV-functie met onze innovatieve heatStixx

Warmtepompen maken het mogelijk huizen te verwarmen zonder olie en gas. Het achtergrondrapport laat zien hoe Markus Rausch, een verwarmingsinstallateur, in een oudere, slechts gedeeltelijk gerenoveerde eengezinswoning in Zwaben een lucht/water-warmtepomp installeerde, zonder vloerverwarming te installeren, met behulp van de oude radiatoren en extra PCM - heatStixx.

PCM-bufferopslag met heatStixx:
Faseverandering van vast naar vloeibaar verhoogt de warmteopslagcapaciteit tot 2,5 maal het normale volume.

TV-functie met onze innovatieve heatStixx

Warmtepomp in de oude eengezinswoning - Het Energietransitieverslag
Vanaf minuut 7:50 kun je zien hoe de capaciteit in het reservoir toeneemt met heatStixx .
Warmtepomp in oude gebouwen - Het achtergrondrapport
vanaf minuut 15:45 worden het principe en de mogelijkheden van de toepassing van PCM met heatStixx in het geheugen uitgelegd.
BMWi_Web_Master_nl_WBZ
Nieuws

Bevordering van de opslag van latente warmte

betreffende de bevordering van klimaatregelings- en koelsystemen met niet-gehalogeneerde koelmiddelen voor onder meer latente en hybride opslag, waartoe door de BMWI is besloten.

Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om een subsidie aan te vragen !

Met de online financieringscalculator - eenvoudig aanvragen.

In slechts 8 stappen naar de promotie van airconditioning en koelsystemen !

  BAFA online financieringscalculator

In slechts 8 stappen naar de promotie van airconditioning en koelsystemen !

Alle voordelen en de belangrijkste informatie in één oogopslag*

Welke projecten komen in aanmerking?

Stationaire koel- en airconditioningsystemen die werken met niet-gehalogeneerde koelmiddelen komen in aanmerking voor financiering:

 • geheel nieuw zijn opgericht of geïnstalleerd, of
 • de koelinstallatie wordt nieuw gemaakt, maar het koelsysteem
  (water, pekel, luchtverdeelsysteem) blijft bestaan
 • Warmte- en koudeopslag in het kader van de aanvullende subsidie

Aanvullende financiering voor latente opslag

met min 60 kWh en max 3000 kWh

Nieuws
De volgende financieringsprioriteiten vallen binnen de werkingssfeer van de richtlijn
 • De financiering is beperkt tot 150.000 euro per maatregel en tot een maximum van 50% van de subsidiabele uitgaven
De uitvoeringsplanning wordt gefinancierd met de volgende forfaitaire bedragen
 • 500 euro per luchtkoeler, minimaal 1.000 euro, maximaal 5.000 euro
 • 1.000 euro voor de integratie van een of meer thermische opslagunits
 • 1.000 euro voor de integratie van een of meer koelcellen

Wie kan financiering aanvragen?

Voor stationaire installaties kunnen aanvragen worden ingediend: Vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, gemeenten, lokale besturen, verenigingen met een bijzonder doel en vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, universiteiten en scholen, ziekenhuizen en kerkelijke instellingen, ongeacht of het de bedoeling is winst te maken.
 • Kleinhandel in levensmiddelen of andere kleinhandel
 • met koel- en vriesruimte
 • met een behoefte aan industriële en proceskoeling
 • met een hoge koelvraag en accumulerende afvalwarmte
 • Hotel, gastronomie, bakker, slager, slager
 • Scholen en ziekenhuizen, enz.
nadere informatie zie het informatieblad over de promotie van stationaire klimaatregelings- en koelsystemen.

De folder wordt momenteel herzien en zal binnenkort beschikbaar zijn.

*In het bijzonder garandeert kraftBoxx gmbh niet de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de voor overheidsfinanciering verstrekte informatie.

BMWi_Web_Master_nl_WBZ

Bevordering van de opslag van latente warmte

De promotie van klimaatregelings- en koelsystemen met niet-gehalogeneerde koelmiddelen waartoe de BMWI heeft besloten, loopt sinds januari 2019.

Het financieringsbedrag voor de pas gepubliceerde financieringsrichtsnoer van het BAFA kan nu worden bepaald via de online financieringscalculator voor latente en hybride opslag.

Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om een subsidie aan te vragen !

Alle voordelen in een oogopslag

De volgende financieringsprioriteiten vallen binnen de werkingssfeer van het richtsnoer.
 • Overheidsfinanciering voor stationaire klimaatregelings- en koelsystemen
 • De financiering is beperkt tot 150.000 euro per maatregel en tot een maximum van 50% van de subsidiabele uitgaven
 • De geldigheidsduur van de richtlijn loopt tot 31.12.2021
Nieuws
Nieuws
Nieuws

Financieringsvoorbeeld met latente opslag

Koelinstallatie: 50kW, latente opslag: 395 kWh, opslagruimte: 8 m³

Nieuws

Online financieringscalculator - eenvoudig aanvragen.

Het Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) is verantwoordelijk voor de verwerking van de financieringsaanvragen en de uitbetaling van de subsidies.

In slechts 8 stappen naar de promotie van airconditioning en koelsystemen !

Financiering rekenmachine De online financieringscalculator van het Duitse federale ministerie voor Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid (BMU) biedt een eerste overzicht van de financieringscriteria, de aanvraag- en financieringsprocedures, alsmede de rechtsgrondslag en de hoogte van de mogelijke financiering.
Nieuws

Voorbeeld kosten koude opslag

xyz

Onze heatStixx en heatSel zijn zo ontworpen dat, naast een groot oppervlak, de PCM-laagdiktes tegelijkertijd zo laag worden gehouden dat het gehele PCM deelneemt aan het faseveranderingsproces, waardoor een efficiënte warmteoverdracht (snel laden en ontladen) wordt gerealiseerd, zelfs bij zeer lage temperatuurverschillen.

Het ontwerp als hybride warmteaccumulator maakt door het watergehalte de grootst mogelijke dynamiek mogelijk en is daarom uitstekend geschikt voor uiteenlopende toepassingen in de koel-/klimaat- en verwarmingstechniek.